Lär dig svenska

Till de nordgermanska språken hör svenskan. Släkt med isländska och tyska men också kusin till engelska. Svenska är ett vackert språk. Svenska är även ett klart, konkret och tydligt språk med många finesser. Däremot är svenska inte ett raktigenom enkelt språk. Det är till exempel rikt på vokalljud, rikt på substantivändelser och uppvisar därutöver ett mångskiftande betoningssystem. Med rätt progression, tydlig struktur och tonvikten lagd vid de rätta elementen kan man dock förenkla svenskinlärningen avsevärt. Man kan även förbättra den svenska man lärt sig men ännu inte helt behärskar. Och få svar på språkliga funderingar SFI eller ens svensklärare i skolan inte hade tid för. Man kan helt enkelt bli bra på svenska.Svenska som främmande språk eller andra språk

Behöver ditt företag kunnig utbildning i svenska? Eller vill du som privatperson lära dig svenska eller förbättra din svenska? För ditt arbete, därför att du flyttat hit eller bara för din egen skull? Vill du höja ditt betyg i svenska som andra språk? Behöver du bli bättre på att skriva svenska? Behöver du  särskild undervisning inför ett viktigt prov eller språktest? Fick du inte den hjälp du behövde inom ramen för Svenska för invandrare?

Eller vill du kanske äntligen våga börja tala svenska? Korrekt svenska?  Med möjlighet att öva rätt uttal och rätt satsmelodi?

Jag erbjuder företagsutbildning, språkkurser och privatlektioner i svenska. Även studiecirklar, gruppundervisning och nätbaserad undervisning/distanslektioner över internet. För nybörjare och uppåt i alla åldrar. Vare sig du är novis i ämnet eller redan läst svenska och vill ta upp det igen.

Jag är universitetsutbildad lärare i svenska och franska och har lång erfarenhet av både företagsutbildning, privatlektioner och undervisning i klass och grupper.

Läxhjälp i svenska

Jag erbjuder läxhjälp i svenska som modersmål och som andra språk. Från sjätte klass eller tidigare. Till skolelever på högstadiet eller gymnasiet. Upp till grundnivån på universitetet. Läxhjälp blir allt vanligare i Sverige. I andra länder har det alltid förekommit. De flesta barn och ungdomar har någon gång under sin studietid behov av extra hjälp. Extraundervisning som är individanpassad är då värdefullt. Som komplement till skolans och föräldrarnas engagemang.

Det kan gälla punktinsatser på områden där eleven känner sig osäker. Man kanske vill vässa redan goda kunskaper för att nå bättre betyg. Eller bli bättre på att strukturera. Det kan även gälla att förbereda sig inför ett prov. Som elev får du då:

  • Möjligheten att fokusera på just de delar som du behöver.
  • Tid att ställa frågor.
  • Tillfälle att ta igen kunskapsluckor.
  • Studietips anpassade efter just dig.

Allt detta utan att tvingas anpassa dig efter andras studietakt. Det individuella fokuset ger dig de bästa förutsättningarna för djupare och mer meningsfull kunskapsinhämtning. Gamla missförstånd kan samtidigt redas ut. 

Som förälder får du dels ett andra, av skolan oberoende utlåtande om ditt barns kunskapsnivå, styrkor och svagheter, dels löpande information om ditt barns utveckling. Detta ger trygghet i situationer som annars lätt kan orsaka oro. 

PRISSÄTTNING

Hur ser då det ekonomiska ut? 

Under en tid kunde barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet dra fördel av möjligheten till avdragsgill läxhjälp. I franska, svenska eller andra ämen. Detta skedde inom ramen för RUT-avdragen, det vill säga regelverket för hushållsnära tjänster (lag 2007:346). 

I praktiken innebar detta att du som förälder endast betalade halva kostnaden. Återstoden drogs av från din skatt precis som för vilken hushållsnära tjänst som helst. Sedan augusti 2015 betraktas emellertid inte längre läxhjälp som hushållsnära tjänst. Därmed blir läxhjälp i dag dyrare än tidigare.  

Pris per 45 minuter: 475 kr. Pris per 60 minuter: 550 kr. Priser inkl. moms.