Svenska privatlektioner

Svenska på riktigt

Lär dig svenska

Vill eller behöver du lära dig svenska? Alternativt bli bättre på svenska? Behöver ditt företag kunnig utbildning i svenska?  Svenska privatlektioner erbjuder undervisning i svenska. Progressiv, tydlig och grundlig undervisning i svenska. Kurser i svenska men också läxhjälp. Vid behov intensivundervisning i svenska. Svenska för barn och ungdomar såväl som för vuxna. Enskilt eller i grupp. Från nybörjare till mer avancerad nivå.

Svenska på plats eller nätbaserat över internet. För såväl privatpersoner som företag. Även svenska för invandrare (SFI). Med fokus på svenskt uttal, svensk satsmelodi och svensk meningsbyggnad. Så att du blir bra på svenska.

Svenska är ett vackert språk. Svenska är även ett klart, konkret och tydligt språk med många finesser. Däremot är svenska inte ett raktigenom enkelt språk. Det är till exempel rikt på vokalljud, rikt på substantivändelser och uppvisar därutöver ett mångskiftande betoningssystem.

Med rätt progression, tydlig struktur och tonvikten lagd vid de rätta elementen kan man dock förenkla svenskinlärningen avsevärt. På så sätt kan alla lära sig god svenska. Man kan även förbättra den svenska man lärt sig men ännu inte helt behärskar. Och få svar på språkliga funderingar SFI eller ens svensklärare i skolan inte hade tid för. Man kan helt enkelt bli bra på svenska.

Tvåspråkighet

Utom undervisning i svenska erbjuder Svenska privatlektioner hjälp och råd vid tvåspråkighet. Så att dina barn verkligen blir tvåspråkiga. Att ha två språk  som modersmål är en stor gåva, men det händer inte av sig själv. Jag är själv tvåspråkig och har tvåspråkiga barn, och vet av erfarenhet vad som fungerar och krävs.

Översättning

Svenska privatlektioner åtar sig  även översättningsuppdrag från franska och engelska till svenska. Till fördelarna med tvåspråkighet hör vanan vid översättning. Är man tvåspråkig blir översättning en daglig och ofrånkomlig övning. Men jag är också universitetsutbildad och sysslar med översättningar sedan 1996. Såväl litterära texter och privatkorrespondens som bruksanvisningar och myndighetsbrev. Jag åtar mig de flesta fall, dock inte alla. Hör av dig med dina frågor. Översättningsprov finns.